Domov / Ochrana osobných údajov
Prečo kupiť u nás?

 

ALEX nakoupil v obchodě

Doporučuje obchod

Naprosto skvělý. Okamžitá reakce, rychlé dodání, komunikace, prostě opravdu spolehlivý a skvělý. Výběr veliký, kvalita vysoká. Hodnotím, jako jeden z nejlepších s nimiž "obchoduji".

Barbi nakoupil v obchodě

Doporučuje obchod

rychle, levne, knofliky ale levne nevypadaji :)

Klára nakoupila v obchodě

Doporučuje obchod

S obchodem "manžetové knoflíčky" jsem byla nad míru spokojena. Objednávala jsem přes Vánoce ve vytíženém čase a chtěla různé návrhy. Komunikace probíhala rychle a ve všem mi vyšli vstříc, vč. doby dodání a provedení knoflíčků. Příště si knoflíčky opět objednám v tomto obchodě. Palec nahoru za servis k zákazníkovi.

Ověřený zákazník nakoupil v obchodě

Doporučuje obchod

veľký výber produktov, prehľadné internetové stráky, příjemná komunikácia, rýchly vybavenie objednávky

Ochrana osobných údajov

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE
Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti Lukáš Židek na účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a na činenie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA
1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Lukáš Židek, so sídlom Holasická 8, Opava 5, 747 25, identifikačné číslo: 76233898, zapísaná v obchodnom registri vedenom (ďalej len „správca“).

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Lukáš Židek, Námestie Slobody 18, 60200 Brno, adresa elektronickej pošty info@manzetove-knoflicky.eu, telefón +420 737 953 953.

1.3. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.1. Doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 10 rokov od vykonania objednávky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1. Vo väčšine prípadov spracovávame vaše údaje na vlastné účely ako ich správca. V takom prípade vaše údaje odovzdávame našim partnerom na zabezpečenie platby, prepravy a ďalších náležitostí vašej objednávky. Údaje tiež odovzdávame našim spracovateľom, ktorí ich spracovávajú podľa našich pokynov. S vaším súhlasom môžeme údaje odovzdať aj reklamným a sociálnym sieťam na zobrazenie reklamy na mieru na ďalších weboch a našim partnerom na posúdenie nároku na splátkový predaj.

Všetky spomínané osobné údaje spracovávame my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, na ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať aj ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe správcu, a to

v súvislosti vybavením vašej objednávky našim partnerom, ktorí sa na tomto vybavení podieľajú, ako je uvedené v časti pokiaľ u nás nakúpite, konkrétne:

partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zaistenia platby, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou, najmä spoločnostiam mBank S.A. so sídlom Senatorska 18, Varšava, REGON: 001254524, zapísaná v KRS na Obvodnom súde hl. m. Varšavy, XII. hospodárske oddelenie, pod číslom KRS0000025237, podnikajúce v Českej republike prostredníctvom mBank S.A. organizačné zložky, IČO: 279 43 445, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 58319.
PayPal (Europe) S. r.l. et Cie, S.C.A. (spoločnosť zapísaná v luxemburskom obchodnom registri pod číslom B 118 349) má v Luxembursku riadnu licenciu pre úverovú inštitúciu v zmysle článku 2 zákona z 5. apríla 1993 o finančnom sektore, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a je pod dôkladným dohľadom luxemburského dozorného orgánu, Komisia pre dohľad nad finančným sektorom (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF).
prepravným partnerom, najmä spoločnostiam PPL sr. vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 139387, ak vám doručujú vašu objednávku;
dodávateľovi tovaru alebo servisnému centru príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru či služby;
5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom:

6.2.1. Odoslaním požiadaviek na emailovú adresu info@manzetove-knoflicky.eu

6.2.2. Odoslaním požiadavky z pormulára: https://www.manzetove-gombicky.sk/sk/kontakt/

6.3. Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom úrade.

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná na uzavretie zmluvy.

6.5. Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávané.